ZAK & Co. s.r.o.

Spotreba energie


V rodinnom dome na Jenerálce v Prahe bola v období december 2004 až apríl 2005 odčítaná každý týždeň spotreba energie v jednotlivých, rovnako veľkých bytoch.

Každý byt má rozlohu 140m2. Byt na prvom poschodí je vykurovaný iba zemným plynom. Byty na druhom poschodí a v podkroví sú vykurované iba infravykurovaním.

graf - spotreba energie

Do grafu boli ešte pridané hodnoty priemernej teploty (zelená) v jednotlivých týždňoch. Pozor, os hodnôt teplôt je na pravej strane grafu a je obrátená, tj. záporné hodnoty sú hore. Je to preto, aby sme mohli porovnať priebeh spotreby energií a teplôt (sú nepriamo úmerné). Je vidieť. Že spotreba energii stúpa a klesá podľa toho, ako „stúpa alebo klesá“ priemerná teplota.


Ďalší graf ukazuje už len kumulatívne náklady na vykurovanie zemným plynom alebo infravykurovaním. Na konci sledovaného obdobia (koniec zimy) je vidieť, že celkové náklady na kúrenie infravykurovaním  predstavuje 85% nákladov na vykurovanie zemným plynom.

graf - kumulatívne náklady
#