ZAK & Co. s.r.o.

Vykurovacie telesá


Hrubý kremičitý povrch je spoločným znakom všetkých typov našich infrapanelov. Emisivita takéhoto povrchu infrapanelu je rovnaká ako emisivita steny a stropu vo väčšine obytných miestností, pretože kremičitý piesok je ich súčasťou. To je dôvod prečo naše infrapanely pracujú v takýchto priestoroch s výrazne lepšou účinnosťou ako napr. infrapanely s kovovým povrchom.

Teplota povrchu našich infrapanelov je 100°C – 115°C (podľa toho aké je napätie v sieti). Naše infrapanely nie je preto možné porovnávať s panelmi, ktoré majú teplotu povrchu 85°C. Oproti nim dosahujú naše infrapanely zhruba o 100% vyšší výkon infražiarenia. (hodnota infražiarenia rastie s 4. mocninou teploty) čo je rozhodujúce pre tento typ vykurovania a výsledne pre úsporu energie. Tzn. panelov o teplote 85°C potrebujeme pre vykurovanie priestoru dvojnásobné množstvo ako infrapanelov s povrchovou teplotou 100°C.

Typy infrapanelov


  • ST-T    najlacnejšie prevedenie infrapanelov. Hrubý kremičitý povrch, smrekový lakovaný rám. Povrch panelu i rámu v bielej farbe.
  • ITA    Hrubý kremičitý povrch, eloxovaný hliníkový rám. Prichytenie na stenu alebo na strop sa prevádza priskrutkovaním infrapanelu cez otvory v ráme. Hliníková krytka skrutky.
  • ITA-Z     Hrubý kremičitý povrch, eloxovaný hliníkový rám. Infrapanel má zadné skryté úchyty, ktorými sa upevňuje na stenu.
  • ITZ    Hrubý kremičitý povrch, dubový, alebo smrekový lakovaný rám, uzavretá kazeta.
  • Stĺpy    Hrubý kremičitý povrch, eloxovaný hliníkový rám.
#